✓ NIEUW: Koop nu, betaal later!
✓ Betaalbare luxe
Algemene voorwaarden

Klik hier om te openen als PDF

Amstelveen, juli 2010

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koopovereenkomst tussen de koper die producten koopt bij de onlinewinkel Beau Monde juweliers (hierna te noemen Koper) en

Beau Monde Juweliers B.V.
In de Wolken 226
1186 BP Amstelveen
The Netherlands
E-mailadres: service@beaumonde-juweliers.nl
KvK-nummer: 33238545
BTW: NL00800926146B01
(hierna te noemen Verkoper)

1. Toepassing van de algemene voorwaarden
De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen Koper en Verkoper die door middel van de website van Beau Monde juweliers tot stand komen. Op iedere overeenkomst is de versie van de Algemene voorwaarden van toepassing die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst op de website was gepubliceerd (zie art.3).

Wijzigingen die door de Koper worden voorgesteld, zullen niet van invloed zijn op de Algemene verkoopvoorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de Verkoper.

2. Partijen en afzetgebied
De online winkel Beau Monde juweliers is exclusief bedoeld voor consumenten en is daarom voorbehouden aan de detailhandel. Klachten over de website of over de aflevering bij de eindgebruiker thuis dienen aan de Verkoper te worden gericht. De producten die door Beau Monde juweliers te koop worden aangeboden, worden bij de Koper afgeleverd op het aangegeven adres in een land dat is opgenomen in de lijst met landen die op de website is gepubliceerd en die vanaf elke pagina van de website toegankelijk is. Indien het gewenste land op het moment van bestellen niet in de lijst voorkomt, wordt u verzocht contact op te nemen met onze klantenservice: service@beaumonde-juweliers.nl

3. Bepalingen van de overeenkomst
Alle informatie over producten die op Beau Monde juweliers wordt gepubliceerd, zoals technische specificaties, afbeeldingen, afmetingen of vermeldingen over compatibiliteit, is niet bindend en kan op elk moment worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard. Indien de Koper door bovengenoemde aanwijzigen wordt misleid, kan deze de aankoop annuleren zoals aangegeven in de retourvoorwaarden.

Alle aanbiedingen op Beau Monde juweliers zijn niet bindend voor de Verkoper en vormen geen aanbod voor het publiek, maar slechts een uitnodiging tot kopen. De bestelling van een Koper is een vrijwillige binding van de koper. De bestelling wordt door de Verkoper geaccepteerd door middel van een orderbevestiging per e-mail. Deze orderbevestiging bevat een deel van de verkoopvoorwaarden, een omschrijving van de producten, de hoofdelementen van het contract (prijs en betalingsmogelijkheden), informatie over de orderplaatsing en de opslag hiervan door de Verkoper alsmede de procedures om de inhoud van de bestelling te wijzigen.

De overeenkomst tussen beide partijen komt tot stand en is van kracht op het moment dat de Koper de orderbevestiging ontvangt.

De bestelling en bevestiging hiervan worden beschouwd als ontvangen indien de betrokken partijen toegang kunnen hebben tot de elektronische berichten. Indien de Koper binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling geen orderbevestiging of andere berichtgeving van de Verkoper heeft ontvangen, wordt de Koper geacht om binnen een redelijke termijn contact op te nemen met de Verkoper door een e-mail te sturen naar: service@beaumonde-juweliers.nl

4. Aankoop van goederen
De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de Koper na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de Koper in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

Indien de Koper ervoor kiest om per creditcard te betalen, wordt de Koper doorgestuurd naar de website van de bank voor de online betalingsdienst. Via een veilige verbinding kan de Koper hier diens creditcardgegevens invullen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de gegevens die de Koper heeft ingevuld voor administratieve doeleinden te controleren.

Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

Indien de bestelling bestaat uit producten uit een speciale reeks of producten met een beperkte oplage, behoudt de Verkoper zich het recht voor om het aantal producten dat de Koper kan kopen te beperken, waarbij dit aantal lager kan zijn dan het aantal producten dat voor verkoop beschikbaar is.

De Koper kan altijd een bestelling plaatsen voor een aantal producten dat hoger is dan het aantal dat volgens de catalogus beschikbaar is. In een dergelijk geval behoudt de Verkoper zich het recht voor om het voorstel van de Koper voor het aantal producten te accepteren ook al overschrijdt dit het maximale aantal, behoudens de beschikbaarheid van de producten. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het bovengenoemde voorstel goed te keuren behoudens de eerlijke distributie van de producten over de verschillende markten.

Indien het onmogelijk is om het extra aantal bestelde producten te leveren, wordt de overeenkomst voldaan voor het aantal producten dat beschikbaar is.

5. Levering van goederen
Beau-Monde.nl brengt 4,95 verzendkosten in rekening. De beschikbaarheid van het product wordt in de online winkel van Beau Monde juweliers aangegeven. De verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk en in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 7 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. De aangegeven levertijden zijn niet bindend, tenzij dit apart in een andere overeenkomst wordt aangegeven. De Verkoper zal er hoe dan ook alles aan doen om aan de aangegeven levertijden te voldoen.

De Verkoper kan niet garanderen dat de beschikbaarheid altijd klopt. In het geval van het niet beschikbaar zijn van bestelde producten, zal de Koper direct worden geïnformeerd dat de goederen niet worden geleverd en wordt de betaling teruggestort.

De Koper dient onmiddellijk na ontvangst van de goederen te controleren of de zending compleet en correct is Indien er zich een probleem voordoet, dient de Verkoper zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld via het volgende e-mailadres: service@beaumonde-juweliers.nl

6. Prijzen, belasting en transportkosten
De prijs van de producten is de prijs die is aangegeven op de prijslijst in de online winkel op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst en voordat de bestelling wordt verzonden. Beau Monde is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten m.b.t. prijzen in haar catalogi, mailings of op de website.

De prijzen die op de website worden vermeld, zijn bestemd voor leveringen aan adressen binnen Nederland en zijn inclusief BTW. Bij verzending binnen Nederland worden 4,95 verzendkosten in rekening gebracht.

7. Betaling
De bestellingen die op Beau Monde juweliers worden geplaatst, kunnen met creditcard worden betaald. De Verkoper kan andere betalingsmogelijkheden in de daarvoor bestemde sectie op Beau Monde juweliers toestaan. De gegevens van de creditcard worden via een veilige verbinding verstuurd naar docdata payments, hoofdstraat 82, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg (zie www.docdatapayments.com). Docdata payments is een zogenaamde betalingsdienstverlener en behandelt betalingen met creditcards voor de Verkoper.

De creditcardgegevens die na het plaatsen van de bestelling naar docdata payments worden verzonden, zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, door middel van een gecodeerde gegevensoverdracht via SSL (Secure Socket Layer) met 128 bit.

Alle huidige browsers ondersteunen SSL-codering. Gegevens die via deze techniek zijn gecodeerd zijn niet toegankelijk voor derde partijen.

8. Retourrecht
Binnen 14 dagen na levering van de bestelling heeft de koper het recht om de geleverde producten zonder opgaaf van reden retour te sturen en de overeenkomst te ontbinden. De aankoopprijs zal dan binnen een termijn van 14 dagen na ontbinding worden vergoed, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan.
  • Het product dient onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd te worden.
  • Het retourformulier bij uw bestellen dient ingevuld en bijgevoegd te zijn.

8.1 Wanneer een artikel (gedeeltelijk) beschadigd of defect is
Wanneer de koper bij levering een artikel aantreft dat beschadigd of defect is, heeft de consument het recht de betreffende artikelen kosteloos retour te sturen. De koper dient het retourformulier in te vullen en daarop aan te geven of ze het product opnieuw wil ontvangen of dat ze een teruggave van het geldbedrag wensen.
  • Het product dient in de originele verpakking en compleet retour gestuurd te worden.
  • Het retourformulier dat op de website vindbaar is dient ingevuld en bijgevoegd te zijn.

8.2 Wanneer er een onjuist artikel is geleverd
Wanneer de consument artikelen ontvangt die men niet besteld heeft dient men eerst contact op te nemen met de klantenservice (service@beaumonde-juweliers.nl) ter controle. Wanneer de artikelen inderdaad niet juist geleverd zijn dient de consument de artikelen binnen 14 dagen na levering retour te sturen.
  • Het product dient onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking retour gestuurd te worden.
  • Het retourformulier dat op de website vindbaar is dient ingevuld en bijgevoegd te zijn.

Een verdere afhandeling na retourzending van de artikelen zal plaatsvinden in overleg met de klantenservice.
Wanneer de Koper een artikel heeft besteld waarvan de maat niet goed blijkt te zijn en men wil deze ruilen, dient men eerst contact op te nemen met de klantenservice: service@beaumonde-juweliers.nl.

8.3 Transport schade
Wanneer een pakket beschadigd aangeboden wordt bij de Koper, dient men deze levering te weigeren. Wanneer de Koper deze levering toch in ontvangst neemt en de artikelen blijken beschadigd heeft de Koper niet meer het recht om de artikelen te retourneren.

9. Garantie
9.1 Wettelijke garantie door de Verkoper
De Verkoper biedt een geldige garantie op het product indien de vereiste kwaliteit zoals beschreven staat in de overeenkomst in gebreke blijft, zoals bepaald in richtlijn 44/99/CE.

De garantie biedt de Koper de mogelijkheid om in geval van een defect of andere gebreken aan het product door middel van een rechtstreekse melding aan de Verkoper binnen een redelijke termijn die afhankelijk is van de soort goederen, het product (indien mogelijk) te laten repareren of vervangen, korting te krijgen of de overeenkomst te laten ontbinden.

Er zal geen garantie worden gegeven indien het gebruik van de goederen afwijkt van de doeleinden die door de Verkoper/Fabrikant zijn vastgesteld.

Elke klacht dient te worden ingediend met een geldig aankoopbewijs (aankoopbon, btw-bon van de Verkoper of bewijs van betaling).

9.2 Fabrieksgarantie door de fabrikant
De fabrikant biedt fabrieksgarantie op het product. Een certificaat hiervan kan in de verpakking zijn bijgesloten. De duur, voorwaarden en het gebruikmaken van de garantie wordt hieronder beschreven:

Uw online bestellingen worden in perfecte staat geleverd en worden verstuurd in een luxe verpakking. Uw factuur, die tevens dient als certificaat wordt u per e-mail toegestuurd in Pdf-document.

Beau Monde juweliers geeft garantie op fabricagefouten. Uitgezonderd is schade, waaronder het uitvallen van edelstenen, als gevolg van verkeerd gebruik (bijvoorbeeld grof werk, tuinarbeid of gelegenheden waarbij van enig geweld sprake zou kunnen zijn, zoals bij sommige sporten) en schade door normaal gebruik, bijvoorbeeld als gevolg van stoten. Hierdoor kunnen krassen en/ of andere beschadigingen ontstaan. Eventueel aanwezige mattering zal slijten en uiteindelijk verdwijnen. Alle horloges zijn voorzien van een internationaal garantiebewijs. Voor de meeste horlogemerken geldt een internationale garantie op fabricagefouten gedurende een periode van twee jaar. Uitgesloten van garantie is schade ten gevolge van verkeerd gebruik en schade door normaal gebruik aan de kast, band, sluiting, kroon en kristal- of saffierglas.

9.3 Indienen van klachten
De klacht dient tijdig door de Koper te worden ingediend, binnen 60 dagen vanaf de dag dat het defect is geconstateerd. Gedurende deze periode dient het product niet te worden gebruikt.

De klacht dient per e-mail aan de Verkoper te worden voorgelegd, waarna de Verkoper onmiddellijk aan de Koper de gegevens van de klantenservice en de procedure voor het terugsturen van de goederen doorgeeft.

De klantenservice kan direct door de eigen faciliteiten van Beau Monde juweliers worden beheerd in plaats van die van de Verkoper (maar de Verkoper blijft verantwoordelijk).

10. Privacy een veiligheid
10.1 Privacy
Door te bestellen geeft de Koper toestemming aan de Verkoper om de opgegeven persoonsgegevens te gebruiken voor de afwikkeling van de bestelling en zal de Verkoper deze, indien noodzakelijk, doorgeven aan ondernemingen die met Beau Monde juweliers gelieerd zijn of bedrijven die een deel van de dienstverlening van Beau Monde juweliers uitvoeren. De persoonsgegevens van de Koper zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming verstrekt worden aan derden.

Indien de Koper zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Beau Monde juweliers, zal de Verkoper de persoonsgegevens slechts gebruiken voor eigen reclamedoeleinden.

De gegevens van gebruikers worden zo goed mogelijk beschermd tegen verlies, vervalsing, verhandeling of onjuist gebruik door derden.

10.2 Veiligheid
De Verkoper maakt tevens gebruik van de diensten van Thawte. Thawte (zie www.thawte.com) garandeert:
  • Uiterste betrouwbaarheid en veiligheid om ervoor te zorgen dat de website van onze klanten is beveiligd.
  • Dat de informatie die via web browsers of andere middelen wordt verzonden, vertrouwelijk blijft.

11. Verantwoordelijkheid voor het product
Richtlijn 85/374/CEE betreffende schade die door het product wordt toegebracht, is van toepassing. De Verkoper die als distributeur optreedt, wordt van diens verantwoordelijkheid ontslagen indien deze de naam van de fabrikant doorgeeft.

12. Copyright
De gehele inhoud van de website Beau Monde juweliers valt onder de wet op het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden aan Beau Monde juweliers

Het is niet toegestaan om de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden door elektronische of traditionele middelen, te wijzigen, te linken of voor publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beau Monde juweliers

13. Wijzigingen
Indien een clausule in deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig is of op een later tijdstip ongeldig wordt, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht en wordt de ongeldige clausule vervangen door een clausule die zo getrouw mogelijk is aan de originele bedoeling en economische doeleinden van de Partijen of door een aangewezen wettelijke regeling.

De verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen.

De gewijzigde Algemene verkoopvoorwaarden zullen toegankelijk zijn op de website van Beau Monde juweliers.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle transacties via de online winkel Beau Monde juweliers is het Nederlandse recht van toepassing. De Koper kan echter niet de rechten worden ontzegd die voortkomen uit de Wetten van diens eigen land.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping (Klik hier om te openen als PDF)